Aktuella frågor

Motion angående försök med arbetstidsförkortning

MOTION angående försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun

På flera håll i landet har man, på försök eller permanent, infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Oftast i form av 6 timmars arbetsdag. Välkända exempel är Toyotas bilfabrik i Mölndal, Svartedalens äldreboende i Göteborg och operationsavdelningen på Mölndals sjukhus. Resultatet är lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa hos personalen och högre kvalitet i prestationerna. Inte minst blir det lättare att rekrytera personal.

Inom Falkenbergs kommuns äldreomsorg har vi problem med hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera personal. Vänsterpartiet vill därför att Socialförvaltningen, i samarbete med berörda fackföreningar, ska utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet med förkortad arbetstid.

Motståndare till 6 timmars arbetsdag brukar hävda att vi inte har råd. En arbetstidsförkortning innebär två kostnader i samhället. Dels i form av fler anställda, dels i form av högre lön för dem som idag jobbar deltid och alltså inte har heltidslön. Dock är det så att de allra flesta som skulle få nya jobb kostar redan, i form av arbetslöshetsersättning eller socialbidrag. En arbetslös människa kostar samhället ca 80% av vad en anställd kostar, och det är alltså bara mellanskillnaden som utgör kostnadsökningen. Om vi så går till dem som redan jobbar deltid och som i rättvisans namn nu skulle få en högre lön, så kostar ju det kommunen pengar. Dock kommer de att betala mer skatt, tillbaka till kommunen. Personer som går från en låg inkomst till ett lite högre inkomst tenderar att konsumera mer varor och tjänster vilket är bra för företag i kommunen som i sin tur betalar skatt, och kanske får anställa fler pga ökad efterfrågan. De anställda kommer dessutom troligen att trivas bättre på sina jobb, inte vara sjuka så ofta och inte behöva ersättas genom kostsamma nyrekryteringar.

Vänsterpartiet föreslår att:
Falkenbergs kommun inför en försöksverksamhet på 3 år med start i januari 2018, med 6 timmars arbetsdag, eller 30 timmars arbetsvecka om det passar bättre, med bibehållen lön, på Tallgläntans äldreboende. Försöket ska kontinuerligt utvärderas.

Falkenberg 23 oktober 2016

För Vänsterpartiet Falkenberg
Kristina Hallberg
Mikael Hallberg
Per Sjövall

 

Länk till Motion, svar och utredning på Falkenbergs kommuns hemsida

Kopiera länk