Aktuella frågor

Ledare HN om sex timmars arbetsdag

Bondfångeri om arbetstid
LEDARE Hallands Nyheter 31 augusti 2017

Hallands Nyheter 31 augusti -17

Att kräva sin rätt utan att vilja göra sin plikt är orimligt. Luras inte med dyra experiment.

Det är ingen naturlag att vi ska jobba åtta timmar, sade Mikael Hallberg (V) i ett av sina brandtal i för förkortad arbetsdag under tisdagens heta debatt i fullmäktige.
Naturligtvis har han rätt. Och tur är väl kanske det. För om arbetstiden skulle styras av naturen finns det exempelvis påtaglig risk för att det skulle bli väldigt tufft under årets ljusa tid och väldigt lite gjort om vintern.

Istället gör vi tvärtom. Vi tar ledigt på sommaren och jobbar mer när löven faller.
Vår arbetstid är alltså inte av naturen given utan regleras i stället främst genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Antalet veckotimmar för en heltid kan variera något, men en allmän grundregel är att ingen kan räkna med att få lön för den tid man inte jobbar.
Vänsterpartiets förslag om arbetstidsförkortning går ut på att rucka på den principen. Man skall kräva sin rätt till full lön utan att göra sin fulla plikt. Till sin hjälp för att sprida detta förföriska budskap har Hallberg och hans partikamrater i Halland haft vissa sektioner inom Kommunal.

Att kravet är osolidariskt besvärar inte dess förespråkare. Ändå säger det sig självt att om vissa yrkesgrupper skulle få jobba mindre med bibehållen lön måste någon annan ta notan – exempelvis 90-årige Arne som nekas fler hemtjänsttimmar.
Drygt 7,5 miljoner om året skulle det kosta att genomföra det försök på Tallgläntan som V motionerat om.

– Den summan motsvarar 20 tjänster. Hade jag haft 7,5 miljon hade jag hellre sett fler som jobbar, förklarade Jan Berge (MP).

Även Per Svensson (S) förklarade att han hellre ökar grundbemanningen än lägger pengar på arbetstidsförkortning.

Men pengar kommer igen, man får friskare personal och fler i arbete, heter det från Vänsterpartiet. Problemet är att erfarenheten från tidigare projekt talar för något annat.

– När jag ser till försöken ser jag att vi har åstadkommit väldigt lite, vi har inte uppnått någonting, sade Tord Karlsson (S), ansvarig för personalfrågor i Göteborg, i GP i våras.
Sjukfrånvaron på Svartedalen, där försöket gjordes, sjönk nämligen bara med cirka en halv procent.

Vi har över 300 namnunderskrifter för detta, påtalade Per Sjövall (V). Att det finns anställda som gärna nappar på erbjudande om att få mer fritid genom att jobba deltid till heltidslön, och att kortare arbetstid kan minska stress säger sig självt. Det är därför många föräldrar väljer att gå ned i arbetstid.

En generell arbetstidsförkortning är inte är möjlig att göra på de premisser V ställer upp, vilket en övertygande majoritet i fullmäktige i Falkenberg också gjorde helt klart. I en tid då omsorgsbehoven ökar samtidigt som personalbristen gör sig påmind, är det inte ens läge för tillfälliga dyra arbetstidsexperiment.

Maria Haldesten

Länk om artikel i HN om motionen 

Kopiera länk