Aktuella frågor

Ur HN om diskussionen kring motion om sextimmars arbetsdag

Ett förslag om förkortad arbetstid på Tallgläntan ledde till ett förlängt kommunfullmäktige.

Hallands Nyheter 29 aug, 2017

artikel HN 29 augusti 2017

En motion från de båda vänsterpartisterna i kommunfullmäktige ledde till många inlägg och stundtals hårda ord.
Bakgrunden till den livliga debatten var en motion från Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) som ville ha ett försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön på Tallgläntan under en treårsperiod till en kostnad på 7,5 miljoner.

Förslaget fick många ledamöter att kliva upp i talarstolen. Rie Boulund (M), socialnämndens ordförande, var först ut. Hon kallade förslaget för en gammal metod.
– Vi kan inte lösa framtidens problem med gårdagens lösningar. Det har gjorts försök med förkortad arbetstid bland annat på ett äldreboende i Göteborg. Försöket kostade tio miljoner kronor och ledde till 0.6 procents minskad sjukfrånvaro. En begränsad effekt, pengarna kan användas på effektivare sätt, förklarade Rie Boulund.

Mikael Hallberg refererade till försök med arbetstidsförkortning som gjorts på andra arbetsplatser som lett till minskad stress, mindre oro och bättre sömn hos dem som gått ner 25 procent i arbetstid.
– Jag tror att detta är den rätta vägen. Vi har hög arbetslöshet och då kan vi dela på de jobb som finns. Det leder till minskade kostnader för samhället. Dessutom skulle det vara ett bra argument för att kunna rekrytera ny personal, förklarade Mikael Hallberg.

Oppositionsrådet Per Svensson (S) tyckte att motionen var angelägen, men i stället för arbetstidsförkortning vill han ha en satsning på ökad grundbemanning i nuläget. På så sätt skulle den höga sjukfrånvaron bland undersköterskor, vårdbiträden och elevassistenter minska, trodde han.
Stig Agnåker (C) förklarade att det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för hur sjukfrånvaron ska kunna minska med en procent och att man inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gjort en satsning på fler chefer för att skapa en bättre arbetsmiljö. Dessutom innebär resursjobb och extratjänster fler händer i vården.
– Jag kan förstå att det är attraktivt med minskad arbetstid med full lön. Det kommer säkert framöver, men det är ett stort steg till en hög kostnad, sa Stig Agnåker.
Per Sjövall (V) förklarade att förkortad arbetstid ger mer tid till barn och familj. Dessutom skulle försöket leda till ökad arbetsglädje.
– Det gäller att se barnperspektivet och helheten, förklarade han.

Jan Berge (MP) kallade förslaget populistiskt och gav en redogörelse över hur arbetstidsförkortningen genomförts sedan år 1833. Han hade räknat ut att merkostnaden för försöket på Tallgläntan motsvarar 20 heltidstjänster.
Shlomo Gavie (C) frågade sig vad personalen skulle göra med mer fritid. Skulle de använda tiden till att konsumera mera?
Sara-Lena Bjälkö (SD) förklarade att hennes parti inte har något emot att personalen går ner i tid, men inte med bibehållen lön.
Motionen avslogs till slut eftersom en majoritet av ledamöterna tycker att satsningar på förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen är att förorda före arbetstidsförkortning. Även ett medborgarförslag som handlade om arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen avslogs med samma motivering som vänsterpartisternas motion.

Lena Lyxell

Länk till motionen

Kopiera länk