Aktuella frågor

Om vänstern i media

En kort och inte på något sätt täckande överblick
av vad vänsterpartiet gör på riksplanet

 

Från HN 12 september om jämlikhetspaketet för utsatta grupper

Läs mer om jämlikhetspaketet

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom ett jämlikhetspaket med reformer för 2,6 miljarder kronor, som kommer dem med sämst ekonomiska marginaler till del. Det gäller ensamstående föräldrar, fattiga pensionärer, funktionsnedsatta med habiliteringsersättning och de som är beroende av sjuk-och aktivitetsersättning och bostadstillägg.

Jämlikhetspaket

Ur HN 8 september om valplattform

Läs mer om Vänsterpartiets valplattform

Valplattform

Från HN 6 september om CSN för körkort

CSN lån för körkort

Läs mer om Vänsterpartiets arbete kring CSN-lån för körkort

 

 

Från HN 24 augusti om lönen för personliga assistenter

Assistansersättning

Läs mer om assistansersättning

 

Kopiera länk