Aktuella frågor

Svar på ledaren Bondfångeri om arbetstid

INSÄNDARE HALLANDS NYHETER 11 SEPTEMBER 2017

Insändare HN 11 september -17

En annan arbetstid är möjlig!

Debatt. Maria Haldesten påstår i en ledare den 31/8 att kravet på 6 timmars arbetsdag handlar om människor som inte vill göra rätt för sig. Vi förstår att det kan se ut så från ett arbetsgivarperspektiv, eller från en borgerlig politikers perspektiv. Vi ser något helt annat.

Vi ser människor i den gemensamma sektorn som sliter för att göra ett bra jobb. Som känner att de inte räcker till, varken på jobbet eller hemma, som får stress-symtom, blir utslitna, utmattade, utbrända och slutar sina anställningar. Vi ser höga sjukskrivningstal och rekryteringssvårigheter. Vi ser att vi inte kan fortsätta så här.

Vi tycks vara överens med Haldesten om att 8-timmarsdagen inte är naturgiven, den är ett resultat av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Det handlar om styrkeförhållandena på arbetsmarknaden och i samhället, klasskampen om man så vill. När 8-timmarsdagen blev lagstadgad hade arbetarklassen stöd i en arbetarregering, till förtret för arbetsgivare och borgare. De borgerliga partierna har alltid motarbetat alla framsteg för arbetarklassen, såsom allmän och lika rösträtt, allmän semester och arbetstidsförkortning.

Ett av de vanligaste argumenten emot sådana framsteg är att ”samhället” inte har råd med dem. I en bilaga till vår motion visade vi att det är fullt möjligt att genomföra en arbetstidsförkortning, och att det handlar om prioriteringar. Vid en allmänt genomförd arbetstidsförkortning till 6 timmar med bibehållen lön, skulle nyanställningarna kosta (netto) ca 32 miljarder kronor. Det är vad bara två av de jobbskatteavdrag som infördes av den borgerliga regeringen kostar. Att höja lönerna för dem som idag redan jobbar deltid skulle kosta ytterligare 54 miljarder. Summa 86 miljarder, vilket är cirka 4 procent av de totala lönekostnaderna i landet. Om företagen själva skulle betala kostnaderna, skulle vinstandelen för dem sjunka från 38 till 35 procent (Källa: ETC ekonomi 2014-01-16).

Halland och Falkenberg är borgerligt styrda. De valda politikerna vill inte prioritera arbetstagarnas hälsa och välmående framför skatteavdrag och företagsvinster. Somliga av dem oroar sig till och med för följderna av att folk skulle få för mycket fritid(!). Men det är ett kortsiktigt tänkande, menar vi. Flera privata företag och flera arbetsplatser inom den offentliga sektorn har infört 6-timmarsdag på försök eller permanent och märker fördelar i form av piggare personal som presterar bättre, lägre sjukskrivningstal och att det blir mycket lättare att rekrytera.

Åke Andersson
ordförande Vänsterpartiet Falkenberg

Mikael Hallberg
ledamot i Kommunfullmäktige

Kristina Hallberg
ersättare i Kommunstyrelsen

 

Svar från ledarredaktionen.

Att medvetet fara med osanning gynnar inte argumentationen för 6-timmarsdag. Om Vänsterpartiet missat den detaljen, blev man väl påminda under debatten i Falkenbergs fullmäktige – sextimmarsförsöket i Göteborg påverkade inte nämnvärt sjukskrivningstalen!

Den som på riktigt vill prioritera arbetstagarnas hälsa bör i stället se över arbetsmiljö och bemanning. Fler händer i vården för dessutom det dubbelt goda med sig att det också är till fördel för brukarna, som kanske exempelvis då får en chans att hålla en hand eller före ett samtal en lite längre stund.

Vilken inverkan en arbetstidsförkortning skulle få för det senare, i en tid när resurserna redan är knappa, är inte svårt att räkna ut. Det säger sig självt att vi inte har råd att betala människor lön för tid de inte arbetar.

Maria Haldesten
politisk redaktör

 

Kopiera länk