Aktuella frågor

Fortsättning på replikskiftet i HN om sex timmars arbetsdag

Statistik och hederlighet

Svar på ledarredaktionens svar på ”En annan arbetstid är möjlig” (11/9).

HN insändare 20 sept 2017

Jobb. Maria Haldesten påstår att Vänsterpartiet ”medvetet far med osanning” vad gäller hur sjukskrivningstalen påverkades under försöket med 6 timmars arbetsdag vid Svartedalens äldreboende i Göteborg. Att läsa forskningsrapporter och statistik är sällan enkelt och entydigt. Många debattörer använder lösryckta siffror för att stödja den egna argumentationen, och i en insändare får man oftast inte plats med hela bilden. Det finns en forskningsrapport från Svartedalen-försöket som heter ”23 månader med 6 timmar”, som är lätt att hitta via Google. Där står bland mycket annat (sid 12): Total sjukfrånvaro har förbättrats för heltidsanställda vid Svartedalen med 4,7% vilket är en effekt av reducerad arbetstid (referensboendet har försämrats sitt motsvarande resultat med 62,5 %, Göteborgs stads alla äldreboende har försämrats sina resultat med 16%).

Maria Haldesten ömmar också för de boende, som påstås få försämrad omsorg när de anställda ska arbeta färre timmar. Men i rapporten kan man också läsa att den totala arbetstiden är oförändrad genom nyanställningar, så alltså får de gamla inte mindre omsorg än tidigare. Det är ju nyanställningarna som kostar pengar, vilket Haldesten säger att vi inte har råd med!

Till sist, Haldesten säger att vi ”inte har råd att betala människor lön för tid de inte arbetar”.

Som vi har konstaterat tidigare, är det styrkeförhållandena mellan arbetsmarknadens parter som avgör hur mycket av det värdet som arbetaren har arbetat ihop, som hen får behålla själv, och hur mycket som arbetsgivaren behåller i företaget, den s k profiten. I offentlig sektor handlar det inte om profit utan om skattenivåer. Men nu kommer vi plötsligt in på marxistisk teori och det är en helt annan diskussion, som definitivt inte ryms i en insändare. Vi ses i valrörelsen!

Åke Andersson (V)

Mikael Hallberg (V)

Kristina Hallberg (V)

Vänsterpartiet Falkenberg

 

Svar från ledarredaktionen.

För det första: Tord Karlsson (S), personalansvarigt kommunalråd i Göteborg, har offentligt medgivit att försöket med sextimmars arbetsdag på Svartedalen endast gav marginell effekt.

”Vi uppnådde ingenting på Svartedalen. Att göra samma sak på andra ställen är inte innovativt, det blir mer ett sätt att lura folk, sade han i en intervju i GP 3 juli i år. Kan det uttryckas tydligare?

För det andra: Samtidigt som en personal får lön för två timmars fritid, måste annan personal ersätta den frånvarande. Arbetsgivaren får alltså betala dubbelt för dessa timmar. Det säger sig självt att det inte är hållbart.

Maria Haldesten
politisk redaktör

 

 

 

Kopiera länk