Aktuella frågor

Öppen förskola i Ullared

Motion om öppen förskola 21 augusti 2014

Demokrati tar tid men plötsligt händer det! Vänsterpartiets motion om öppen förskola i Ullared har rullat färdigt i kvarnarna och äntligen öppnar den. 

Länk till motionen

Till kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun

Motion

Öppen förskola i Ullared
Öppen förskola är en öppen verksamhet, besökarna är inte inskrivna, utan väljer själva när och hur ofta de vill delta. Öppen förskola skall verka som en kompletterande förskoleverksamhet riktad till barn som inte är inskrivna i förskolan samt till föräldrar, dagbarnvårdare, eller andra vuxna som har ansvaret för barnen.

På öppna förskolan är den vuxna delaktig i verksamheten och har ansvar för sitt barn. Den Öppna förskolan är kostnadsfri och har bland annat pedagogisk verksamhet riktad till barn från 0-5 år. Här skall finnas utrymme för samtal, råd och stöd, information och att delta i den pedagogiska verksamheten. Den Öppna förskolan skall bland annat bidra till att de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på förankras hos barnen. Vi anser att det finns ett behov av en Öppen förskola i Ullared

Vänsterpartiet i Falkenberg yrkar därför:
Att Kommunfullmäktige ger kommunstyreslen i uppdrag att utreda möjligheten att öppna en Öppen förskola i Ullared.

Falkenberg den 21 augusti 2014

Per Sjövall, V

Mikael Hallberg, V

 

 

Kopiera länk