Valet 2018

Val till regionen & riks

Val till region och riks

Vill du nominera till regionen eller riks så ska du vända dig till din lokalorgansiation eller till regionens valberdning.

Nominering sker via våra sex lokalorganisationer och det kan även ske från en enskild medlem. Du kan även nominera dig själv. Du som nominerar en kamrat, prata med hen innan du gör det så att hen säger ja till sin nominering.

Valberedningen kommer gärna ut till din lokalorganisation.
Vi kommer att starta vårt arbete i september och slutdatum är 15 januari 2018.

Beslut tas på Valkonferens 21 januari 2018.

Valinfo

Har du frågor, ring eller maila:

Anders Lövgren, [email protected] vansterpartiet.se 0702 359857.

Bo Wahlén bo.wahlen @gmail.com. 070-9103883

Lena Måvholm mavholm @hotmail.com 0703-171746

Bahman Mirtorabi bahmanmir @gmail.com

Mikael Hallberg 0346.19530 @telia.com 0739 – 46 56 30

Kopiera länk