Aktuella frågor

Klipp ur HN 21 nov 2017

Vänsterpartiet tror på höjd skatt 2019

Falkenberg Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri kulturskola och slopad karensdag för förskolepersonal.

Falkenberg

Vänsterpartiet har lagt en budget som i stora drag följer Socialdemokraternas. På vissa håll skiljer sig förslagen åt. Det gäller till exempel avgiftsfri kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill att även pensionärer mellan 65 och 75 år ska få åka gratis.
Vänsterpartiet vill även göra en satsning på förskolepersonal som ofta drabbas av sjukdom och smitta och avsätter 180 000 kronor per år för att kompensera personalen för karensdagen.

Vänsterpartiet vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri till skillnad från socialdemokraterna som vill halvera avgiften.
Dessutom vill Vänsterpartiet anställa två lärare till kulturskolan eftersom det fortfarande är kö till piano- och gitarrlektioner. Barnakademin är en värdefull verksamhet som måste vara kvar, enligt Västerpartiet. Man avsätter 500 000 kronor per år till Barnakademin som man vill ska ingå i Kulturskolan.

För att Falkenbergs kvinnojour ska kunna anställa mer personal vill V lägga 350 000 kronor en halvtidstjänst. Dessutom vill V utöka personalstyrkan på biblioteket med två personer, en mer än vad S föreslår.

Både S och V vill satsa pengar på en hundrastgård och ser positivt på att S lagt in pengar för ett ungdomens hus i centrala Falkenberg i sin budget för 2020.

Vänsterpartiet ställer inte upp på kommunens mål att göra ett överskott på två procent per år. Över planperioden räcker det med 1-2 procent och en skattehöjning 2019 verkar ofrånkomlig, anser Vänsterpartiet.

Lena Lyxell
17 nov, 2017

Kopiera länk