artikel

Mikaels tankar inför budgetfullmäktige

Budgetfullmäktige i Falkenberg i dag och den borgerliga majoriteten ondgör sig över att Vänsterpartiet i riksdagen fått genom pengar till kommunerna som är utformade som riktade statsbidrag. Dessa riktade statsbidrag, som löper över en viss tid, är inte alltid det optimala – det medges. Men självklart är det bättre att dessa pengar kommer kommuninvånare och verksamheter till godo än att det inte blir några pengar alls. Borgarna klagar över att det skapar merarbete. Än sen då?

Det är väl det politiken och förvaltningen är till för? Att använda tilldelade pengar så att det blir fler lärare i skolan, fler fritidspedagoger, bättre möjligheter för kvinnojouren att fortsätta sitt viktiga arbete, för att skapa bättre utemiljöer för skola och förskola och vad dom olika riktade pengarna kan tänkas vara till för. Utan de riktade pengar till verksamheterna som Vänsterpartiet fått genom i budgeten så hade det förstås blivit mindre pengar till dessa verksamheter och dom behov som finns.

Man kan välja, som borgarna gör, att klaga över att riktade statsbidrag skapar byråkrati. Eller så kan man glädjas över att det finns pengar att använda till kommuninvånarnas bästa – jag väljer det sista alternativet. Det är också värt att fundera över varför det borgerliga gnället om byråkrati och krångel inte gäller den enorma byråkrati man själva bygger upp för att kontrollera och ”kvalitetssäkra” privata företag i välfärden! Och ändå tycks det inte hjälpa. Nyligen bröt ett företag inom den personliga assistansen kontraktet med Falkenbergs kommun. Företaget visste helt enkelt inte vad dom gett sig in i! Den borgerliga majoritetens svar på detta är att tjänstemännen och politikerna får jobba fram nya regler och kontrollmöjligheter. Krångel och byråkrati, någon? Och i slutändan är det alltid människorna som verksamheten är till för och personalen i verksamheten som blir drabbade av skattesänkarmaffians privatiseringsiver.

I budgetförhandlingar får mindre partier genom en del och en del annat blir stoppat av andra som ingår i förhandlingarna. Jag själv känner mig stolt över dom 10 miljarder som Vänsterpartiet fått genom i förhandlingar med (s) och MP och som ska förstärka välfärden. Jag är också glad över riktade och tidsbegränsade statsbidrag till kommunerna. Då är det större chans att pengarna används till människors välfärd istället för att sänka skatter.

Mikael Hallberg, gruppledare Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
2017-11-28

Kopiera länk