Partinyheter

Miljoner till sjukvården i Halland tack vare Vänsterpartiet!

94 miljoner till sjukvården i Halland tack vare Vänsterpartiets budgetförhandlingar med regeringen
Kopiera länk