Rapport från kommunpolitiken

Budgetdebatt kommunfullmäktige, november 2018

Åtminstone sedan mandatperioden 2006 – 2010 har Vänsterpartiet lyft frågan om att minska barngrupperna i förskolan. Det har funnits med i våra budgetförslag under lång rad av år och alltid blivit nedröstat.

Under en lång rad av år, så har vi också påtalat underfinansiering och brister i skolan. Vi har fört fram behovet av ”fler vuxna” i skolan, det vill säga kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer – för att förbättra elevhälsan. Också detta har vi haft med i våra budgetförslag, som blivit nedröstade. Nedröstade och ibland även utdömda som ”orealistiska krav” – även av det största partiet i kommunens nya majoritet, trots att våra satsningar var blygsammare då än det som majoriteten nu är beredda att satsa.

Desto mer glädjande då, att se dom satsningar som nu görs på dessa områden. Vi i Vänsterpartiet är också nöjda med att man vågar ta i lite grand och inte kalla en ny halvtidstjänst eller liknande för en stor satsning. Dom 13 miljoner man nu satsar på förskolan kan göra skillnad, på riktigt. Likaså satsningarna på elevhälsan i vår kommun.

I investeringsbudgeten ligger 7 nya byggnationer för förskolan. Sammantaget kommer det förstås att kräva rekrytering av ny personal. Jag noterade att en av den nya majoritetens företrädare kommenterade just detta i HN för några veckor sedan. Vad som nämndes i sammanhanget var just svårigheten att rekrytera ny personal. Och vikten av att ha en bra personalpolitik – för att kunna behålla befintlig personal och rekrytera ny personal. Det är bara att hålla med!

Vi i Vänsterpartiet har många gånger, både i budgetdebatter och i andra sammanhang påtalat vikten av att kommunen är en bra arbetsgivare. Och här vill jag ge den nya majoriteten i vår kommun ett tips: Vänsterpartiet har skrivit en motion om att kompensera förskolepersonalen för karensdagen vid insjuknande i vinterkräksjukan. Att som arbetsgivare kompensera personalen – som av förklarliga skäl förväntas stanna hemma när det föreligger smittorisk – för denna karensdag, det vore en bra personalpolitik.

Ett annat sätt att föra en god personalpolitik skulle kunna vara sex timmars arbetsdag – eller förkortad arbetstid. Något som prövas i allt fler kommuner. Inte minst i branscher där det är svårt att rekrytera ny personal – exempelvis behörig förskolepersonal. Vänsterpartiet i Falkenberg har lyft frågan förut. Och vi kommer att återkomma.

I den nya majoritetens budgetförslag finns också en satsning på avgiftsfria bussresor för alla över 75 år. Vänsterpartiet har i tidigare budgetar avsatt pengar för att täcka avgiftsfria resor för alla över 65 år. Vi hade förstås hoppats på det i detta budgetförslag – men det är en bra början! Självklart gillar vi också att den nya majoriteten vill ha sänkt taxa för dom som behöver färdtjänst.

I liggande budgetförslag finns också avsatt mer pengar för kompetensutveckling för personalen inom äldreomsorgen. Ett krav som Vänsterpartiet Falkenberg har drivit sedan Fred Flinta´s tid!

Vi gillar också den nya majoritetens satsningar på trygghetsarbete i dom bostadsområden i vår kommun som behöver lite extra satsningar. Satsningar på utveckling av cykelbanor är också en del av dom saker vi tycker är bra i detta budgetförslag.

Vad som hittills sagts handlar om det som den nya majoriteten kommit överens om. Varav vi i Vänsterpartiet visste en del om, för att över huvud taget kunna stödja ett budgetförslag. I liggande förslag finns också ett antal punkter, några satsningar som inte fanns med i majoritetens budgetförslag. Det är satsningar som Vänsterpartiet har fört fram i förhandlingar med majoriteten. Satsningar som alltså inte funnits med utan Vänsterpartiets initiativ.

Vänsterpartiet har i flera år drivit kravet om en avgiftsfri kulturskola och äntligen kan detta bli verklighet! Inga barn ska behöva avstå från kulturskolans verksamhet därför att föräldrarna inte har råd. Det är i allra högsta grad en fråga om jämlikhet. En hjärtefråga som inte hade kommit till stånd utan Vänsterpartiet.

Under en lång rad av år så har Vänsterpartiet i budgetdebatterna framfört rimligheten i att Kvinnojouren kan få sina kommunala bidrag beviljade för en period av tre år, istället för att som nu behöva söka varje år och ha svårare att planera sin verksamhet på grund av detta. Man kan tycka att det vore en enkel sak att åtgärda även om man inte tar nya förslag som tillägg till sin budget mitt under budgetdebatten – det hade inte varit svårt att ta till sig och göra en sådan ändring till nästa år istället, om viljan funnits. Äntligen har vi nått målsnöret i denna fråga – och även sett till att Kvinnojouren får en förstärkning med 30.000:- per år i sitt viktiga arbete.

Vänsterpartiet har också satt avtryck i liggande budgetförslag genom att få igenom en höjning av habiliteringsersättningen för människorna som arbetar inom daglig verksamhet. Också det en fråga som vi drivit under flera år utan att få gehör hos den borgerliga majoriteten men som vi gläds över att äntligen fått i hamn. Utan Vänsterpartiet hade detta inte kommit till stånd.

Finns det då inga minuspoäng i det hela? Jo, det gör det. Framför allt det som Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tar upp i sina synpunkter på budgetförslaget. Och det handlar om dom generella besparingar som ska göras under rubriken ”verksamhetsöversyn”.

0,8 % under 2019 och 2 % under 2020. Normalt brukar vi i Vänsterpartiet motsätta oss sådana generella hyvlingar i verksamheterna. Nu får vi, som ett litet parti ståendes utanför den nya majoriteten, mot vår vilja ändå acceptera detta – därför att helheten i det majoritetsförslag som läggs fram ändå är så mycket bättre än senare decenniers budgetar i vår kommun. Men, det kan helt klart bli anledning att återkomma till detta!

Hundrastgård! Den borgerliga majoriteten som satt tidigare har förhalat och fördröjt en hundrastgård sedan åtminstone 2013. Då kom det första medborgarförslaget. Sedan dess har Vänsterpartiet med flera motionerat om en hundrastgård. Men ingenting har hänt. Den nya majoriteten har avsatt pengar till en hundrastgård, det tog mindre än två månader. Bara en sån sak!

Med detta sagt, så yrkar jag bifall till den nya majoritetens förslag till budget och kommunplan.

Mikael Hallberg
Gruppledare Vänsterpartiet Falkenberg

 

Kopiera länk