Kalendarium våren/sommaren 2018

Vänstern i EU

Kom och lyssna på vår EU- parlamentariker Malin Björk som berättar om sitt arbete och vänsterpartiets politik i EU.
Onsdag 9 maj kl 18.30 på mötesplats Mölle

 

Välkommen till Vänsterpartiet!

Vi välkomnar vi nya medlemmar, intresserade och ännu inte aktiva medlemmar till informationsmöte med Vänsterpartiet.
Vi berättar om vår politik och organisation och du får möjlighet att ställa dina frågor.
Vi kommer också att diskutera hur du kan vara aktiv i valrörelsen och hur vi tillsammans kan kämpa för ett jämlikt Falkenberg
Söndag 13 maj kl 15.00 i partilokalen

 

Medlemsmöte med Livesändning.

Då kommer partisekreterare Aron Etzler och biträdande partisekreterare Hanna Gedin berätta om partiets arbete och strategier inför valet. De kommer att svara på frågor direkt i sändningen.
Tanken är också att sändningen ska vara ett bra sätt att sätta igång en ganska allmänt hållen politisk diskussion i föreningen.
Torsdag 24 maj kl18.30 i Partilokalen

 

 

Medlemsmöte inför kommunfullmäktige
27 Maj kl 15.00 Partilokalen

 

Pride
Vänsterpartiet Falkenberg kommer att medverka även i årets Pridefestival.
Som vanligt i Storans Trädgård och Torggatan lördagen den 16 juni.

 

Evenemanget med Maj Karlsson är flyttat till den 17 Augusti

 

Klipp ur HN 21 nov 2017

Vänsterpartiet tror på höjd skatt 2019

Falkenberg Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri kulturskola och slopad karensdag för förskolepersonal.

Falkenberg

Vänsterpartiet har lagt en budget som i stora drag följer Socialdemokraternas. På vissa håll skiljer sig förslagen åt. Det gäller till exempel avgiftsfri kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill att även pensionärer mellan 65 och 75 år ska få åka gratis.
Vänsterpartiet vill även göra en satsning på förskolepersonal som ofta drabbas av sjukdom och smitta och avsätter 180 000 kronor per år för att kompensera personalen för karensdagen.

Vänsterpartiet vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri till skillnad från socialdemokraterna som vill halvera avgiften.
Dessutom vill Vänsterpartiet anställa två lärare till kulturskolan eftersom det fortfarande är kö till piano- och gitarrlektioner. Barnakademin är en värdefull verksamhet som måste vara kvar, enligt Västerpartiet. Man avsätter 500 000 kronor per år till Barnakademin som man vill ska ingå i Kulturskolan.

För att Falkenbergs kvinnojour ska kunna anställa mer personal vill V lägga 350 000 kronor en halvtidstjänst. Dessutom vill V utöka personalstyrkan på biblioteket med två personer, en mer än vad S föreslår.

Både S och V vill satsa pengar på en hundrastgård och ser positivt på att S lagt in pengar för ett ungdomens hus i centrala Falkenberg i sin budget för 2020.

Vänsterpartiet ställer inte upp på kommunens mål att göra ett överskott på två procent per år. Över planperioden räcker det med 1-2 procent och en skattehöjning 2019 verkar ofrånkomlig, anser Vänsterpartiet.

Lena Lyxell
17 nov, 2017

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag fokuserar på kultur, omsorg och miljö

Med en rödgrön regering där Vänsterpartiet har starkt inflytande på budgetarbetet, får vi kommunpolitiker välbehövlig draghjälp i form av statsbidrag. Där finns bl a satsningar på ökad personaltäthet på fritidshemmen, och minskade barngrupper i förskolan. Utöver detta vill Vänsterpartiet i Falkenberg göra följande satsningar:

Vi vill satsa på bemanningen i äldreomsorgen såväl som fortbildning till personalen. Vi vill att kvinnojouren ska få möjlighet att göra ett ännu bättre arbete och avsätter därför medel till en halvtidstjänst. Vi vill undersöka möjligheten att kompensera förskolepersonalen för karensdagen som drabbar dem så hårt, som har det viktiga arbetet att ta hand om våra små barn. Och vi vill att dagersättningen för personer inom daglig verksamhet höjs.

Vänsterpartiet vill att Kulturskolan ska bli avgiftsfri och få fler lärare. Vi vill att stadsbiblioteket ska få utökad bemanning redan nu, och när Kunskaps- och kulturcentrum står färdigt, vill vi att det ska få blomma ut till en levande och spännande mötesplats! Barnakademin hotas av nedläggning om inte kommunen skjuter till en halv miljon kronor om året, och det tycker vi att kommunen ska göra. Och vi har inte gett upp tankarna på ett Ungdomens Hus som ett fysiskt hus i centrala Falkenberg.

Vår största satsning återfinns på miljöområdet, då vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för både ungdomar och äldre över 65 år. Med Hallandstrafikens nuvarande taxa, kommer en sådan satsning att kosta kommunen mycket, trots att bussarna ofta går tomma. Vår förhoppning är att det på sikt ska gå att få ett förmånligare avtal med Hallandstrafiken, för att gynna en så god sak.

Våra satsningar kommer troligen att innebära en kommande skattehöjning, från år 2019. Eftersom det kommer ett val emellan, avstår vi från att nu precisera hur mycket det kan handla om.

För mer information:

Kristina Hallberg, ersättare i KS och KF: 072-5219530
Mikael Hallberg, ledamot i KF: 073-9465630
Per Sjövall, ledamot i KF: 070-3508146

Öppen förskola i Ullared

Motion om öppen förskola 21 augusti 2014

Demokrati tar tid men plötsligt händer det! Vänsterpartiets motion om öppen förskola i Ullared har rullat färdigt i kvarnarna och äntligen öppnar den. 

Länk till motionen

Till kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun

Motion

Öppen förskola i Ullared
Öppen förskola är en öppen verksamhet, besökarna är inte inskrivna, utan väljer själva när och hur ofta de vill delta. Öppen förskola skall verka som en kompletterande förskoleverksamhet riktad till barn som inte är inskrivna i förskolan samt till föräldrar, dagbarnvårdare, eller andra vuxna som har ansvaret för barnen.

På öppna förskolan är den vuxna delaktig i verksamheten och har ansvar för sitt barn. Den Öppna förskolan är kostnadsfri och har bland annat pedagogisk verksamhet riktad till barn från 0-5 år. Här skall finnas utrymme för samtal, råd och stöd, information och att delta i den pedagogiska verksamheten. Den Öppna förskolan skall bland annat bidra till att de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på förankras hos barnen. Vi anser att det finns ett behov av en Öppen förskola i Ullared

Vänsterpartiet i Falkenberg yrkar därför:
Att Kommunfullmäktige ger kommunstyreslen i uppdrag att utreda möjligheten att öppna en Öppen förskola i Ullared.

Falkenberg den 21 augusti 2014

Per Sjövall, V

Mikael Hallberg, V

 

 

Fortsättning på replikskiftet i HN om sex timmars arbetsdag

Statistik och hederlighet

Svar på ledarredaktionens svar på ”En annan arbetstid är möjlig” (11/9).

HN insändare 20 sept 2017

Jobb. Maria Haldesten påstår att Vänsterpartiet ”medvetet far med osanning” vad gäller hur sjukskrivningstalen påverkades under försöket med 6 timmars arbetsdag vid Svartedalens äldreboende i Göteborg. Att läsa forskningsrapporter och statistik är sällan enkelt och entydigt. Många debattörer använder lösryckta siffror för att stödja den egna argumentationen, och i en insändare får man oftast inte plats med hela bilden. Det finns en forskningsrapport från Svartedalen-försöket som heter ”23 månader med 6 timmar”, som är lätt att hitta via Google. Där står bland mycket annat (sid 12): Total sjukfrånvaro har förbättrats för heltidsanställda vid Svartedalen med 4,7% vilket är en effekt av reducerad arbetstid (referensboendet har försämrats sitt motsvarande resultat med 62,5 %, Göteborgs stads alla äldreboende har försämrats sina resultat med 16%).

Maria Haldesten ömmar också för de boende, som påstås få försämrad omsorg när de anställda ska arbeta färre timmar. Men i rapporten kan man också läsa att den totala arbetstiden är oförändrad genom nyanställningar, så alltså får de gamla inte mindre omsorg än tidigare. Det är ju nyanställningarna som kostar pengar, vilket Haldesten säger att vi inte har råd med!

Till sist, Haldesten säger att vi ”inte har råd att betala människor lön för tid de inte arbetar”.

Som vi har konstaterat tidigare, är det styrkeförhållandena mellan arbetsmarknadens parter som avgör hur mycket av det värdet som arbetaren har arbetat ihop, som hen får behålla själv, och hur mycket som arbetsgivaren behåller i företaget, den s k profiten. I offentlig sektor handlar det inte om profit utan om skattenivåer. Men nu kommer vi plötsligt in på marxistisk teori och det är en helt annan diskussion, som definitivt inte ryms i en insändare. Vi ses i valrörelsen!

Åke Andersson (V)

Mikael Hallberg (V)

Kristina Hallberg (V)

Vänsterpartiet Falkenberg

 

Svar från ledarredaktionen.

För det första: Tord Karlsson (S), personalansvarigt kommunalråd i Göteborg, har offentligt medgivit att försöket med sextimmars arbetsdag på Svartedalen endast gav marginell effekt.

”Vi uppnådde ingenting på Svartedalen. Att göra samma sak på andra ställen är inte innovativt, det blir mer ett sätt att lura folk, sade han i en intervju i GP 3 juli i år. Kan det uttryckas tydligare?

För det andra: Samtidigt som en personal får lön för två timmars fritid, måste annan personal ersätta den frånvarande. Arbetsgivaren får alltså betala dubbelt för dessa timmar. Det säger sig självt att det inte är hållbart.

Maria Haldesten
politisk redaktör

 

 

 

Om vänstern i media

En kort och inte på något sätt täckande överblick
av vad vänsterpartiet gör på riksplanet

 

Från HN 12 september om jämlikhetspaketet för utsatta grupper

Läs mer om jämlikhetspaketet

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom ett jämlikhetspaket med reformer för 2,6 miljarder kronor, som kommer dem med sämst ekonomiska marginaler till del. Det gäller ensamstående föräldrar, fattiga pensionärer, funktionsnedsatta med habiliteringsersättning och de som är beroende av sjuk-och aktivitetsersättning och bostadstillägg.

Jämlikhetspaket

Ur HN 8 september om valplattform

Läs mer om Vänsterpartiets valplattform

Valplattform

Från HN 6 september om CSN för körkort

CSN lån för körkort

Läs mer om Vänsterpartiets arbete kring CSN-lån för körkort

 

 

Från HN 24 augusti om lönen för personliga assistenter

Läs mer om assistansersättning

 

Svar på ledaren Bondfångeri om arbetstid

INSÄNDARE HALLANDS NYHETER 11 SEPTEMBER 2017

Insändare HN 11 september -17

En annan arbetstid är möjlig!

Debatt. Maria Haldesten påstår i en ledare den 31/8 att kravet på 6 timmars arbetsdag handlar om människor som inte vill göra rätt för sig. Vi förstår att det kan se ut så från ett arbetsgivarperspektiv, eller från en borgerlig politikers perspektiv. Vi ser något helt annat.

Vi ser människor i den gemensamma sektorn som sliter för att göra ett bra jobb. Som känner att de inte räcker till, varken på jobbet eller hemma, som får stress-symtom, blir utslitna, utmattade, utbrända och slutar sina anställningar. Vi ser höga sjukskrivningstal och rekryteringssvårigheter. Vi ser att vi inte kan fortsätta så här.

Vi tycks vara överens med Haldesten om att 8-timmarsdagen inte är naturgiven, den är ett resultat av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Det handlar om styrkeförhållandena på arbetsmarknaden och i samhället, klasskampen om man så vill. När 8-timmarsdagen blev lagstadgad hade arbetarklassen stöd i en arbetarregering, till förtret för arbetsgivare och borgare. De borgerliga partierna har alltid motarbetat alla framsteg för arbetarklassen, såsom allmän och lika rösträtt, allmän semester och arbetstidsförkortning.

Ett av de vanligaste argumenten emot sådana framsteg är att ”samhället” inte har råd med dem. I en bilaga till vår motion visade vi att det är fullt möjligt att genomföra en arbetstidsförkortning, och att det handlar om prioriteringar. Vid en allmänt genomförd arbetstidsförkortning till 6 timmar med bibehållen lön, skulle nyanställningarna kosta (netto) ca 32 miljarder kronor. Det är vad bara två av de jobbskatteavdrag som infördes av den borgerliga regeringen kostar. Att höja lönerna för dem som idag redan jobbar deltid skulle kosta ytterligare 54 miljarder. Summa 86 miljarder, vilket är cirka 4 procent av de totala lönekostnaderna i landet. Om företagen själva skulle betala kostnaderna, skulle vinstandelen för dem sjunka från 38 till 35 procent (Källa: ETC ekonomi 2014-01-16).

Halland och Falkenberg är borgerligt styrda. De valda politikerna vill inte prioritera arbetstagarnas hälsa och välmående framför skatteavdrag och företagsvinster. Somliga av dem oroar sig till och med för följderna av att folk skulle få för mycket fritid(!). Men det är ett kortsiktigt tänkande, menar vi. Flera privata företag och flera arbetsplatser inom den offentliga sektorn har infört 6-timmarsdag på försök eller permanent och märker fördelar i form av piggare personal som presterar bättre, lägre sjukskrivningstal och att det blir mycket lättare att rekrytera.

Åke Andersson
ordförande Vänsterpartiet Falkenberg

Mikael Hallberg
ledamot i Kommunfullmäktige

Kristina Hallberg
ersättare i Kommunstyrelsen

 

Svar från ledarredaktionen.

Att medvetet fara med osanning gynnar inte argumentationen för 6-timmarsdag. Om Vänsterpartiet missat den detaljen, blev man väl påminda under debatten i Falkenbergs fullmäktige – sextimmarsförsöket i Göteborg påverkade inte nämnvärt sjukskrivningstalen!

Den som på riktigt vill prioritera arbetstagarnas hälsa bör i stället se över arbetsmiljö och bemanning. Fler händer i vården för dessutom det dubbelt goda med sig att det också är till fördel för brukarna, som kanske exempelvis då får en chans att hålla en hand eller före ett samtal en lite längre stund.

Vilken inverkan en arbetstidsförkortning skulle få för det senare, i en tid när resurserna redan är knappa, är inte svårt att räkna ut. Det säger sig självt att vi inte har råd att betala människor lön för tid de inte arbetar.

Maria Haldesten
politisk redaktör

 

Ledare HN om sex timmars arbetsdag

Bondfångeri om arbetstid
LEDARE Hallands Nyheter 31 augusti 2017

Hallands Nyheter 31 augusti -17

Att kräva sin rätt utan att vilja göra sin plikt är orimligt. Luras inte med dyra experiment.

Det är ingen naturlag att vi ska jobba åtta timmar, sade Mikael Hallberg (V) i ett av sina brandtal i för förkortad arbetsdag under tisdagens heta debatt i fullmäktige.
Naturligtvis har han rätt. Och tur är väl kanske det. För om arbetstiden skulle styras av naturen finns det exempelvis påtaglig risk för att det skulle bli väldigt tufft under årets ljusa tid och väldigt lite gjort om vintern.

Istället gör vi tvärtom. Vi tar ledigt på sommaren och jobbar mer när löven faller.
Vår arbetstid är alltså inte av naturen given utan regleras i stället främst genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Antalet veckotimmar för en heltid kan variera något, men en allmän grundregel är att ingen kan räkna med att få lön för den tid man inte jobbar.
Vänsterpartiets förslag om arbetstidsförkortning går ut på att rucka på den principen. Man skall kräva sin rätt till full lön utan att göra sin fulla plikt. Till sin hjälp för att sprida detta förföriska budskap har Hallberg och hans partikamrater i Halland haft vissa sektioner inom Kommunal.

Att kravet är osolidariskt besvärar inte dess förespråkare. Ändå säger det sig självt att om vissa yrkesgrupper skulle få jobba mindre med bibehållen lön måste någon annan ta notan – exempelvis 90-årige Arne som nekas fler hemtjänsttimmar.
Drygt 7,5 miljoner om året skulle det kosta att genomföra det försök på Tallgläntan som V motionerat om.

– Den summan motsvarar 20 tjänster. Hade jag haft 7,5 miljon hade jag hellre sett fler som jobbar, förklarade Jan Berge (MP).

Även Per Svensson (S) förklarade att han hellre ökar grundbemanningen än lägger pengar på arbetstidsförkortning.

Men pengar kommer igen, man får friskare personal och fler i arbete, heter det från Vänsterpartiet. Problemet är att erfarenheten från tidigare projekt talar för något annat.

– När jag ser till försöken ser jag att vi har åstadkommit väldigt lite, vi har inte uppnått någonting, sade Tord Karlsson (S), ansvarig för personalfrågor i Göteborg, i GP i våras.
Sjukfrånvaron på Svartedalen, där försöket gjordes, sjönk nämligen bara med cirka en halv procent.

Vi har över 300 namnunderskrifter för detta, påtalade Per Sjövall (V). Att det finns anställda som gärna nappar på erbjudande om att få mer fritid genom att jobba deltid till heltidslön, och att kortare arbetstid kan minska stress säger sig självt. Det är därför många föräldrar väljer att gå ned i arbetstid.

En generell arbetstidsförkortning är inte är möjlig att göra på de premisser V ställer upp, vilket en övertygande majoritet i fullmäktige i Falkenberg också gjorde helt klart. I en tid då omsorgsbehoven ökar samtidigt som personalbristen gör sig påmind, är det inte ens läge för tillfälliga dyra arbetstidsexperiment.

Maria Haldesten

Länk om artikel i HN om motionen 

Ur HN om diskussionen kring motion om sextimmars arbetsdag

Ett förslag om förkortad arbetstid på Tallgläntan ledde till ett förlängt kommunfullmäktige.

Hallands Nyheter 29 aug, 2017

artikel HN 29 augusti 2017

En motion från de båda vänsterpartisterna i kommunfullmäktige ledde till många inlägg och stundtals hårda ord.
Bakgrunden till den livliga debatten var en motion från Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) som ville ha ett försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön på Tallgläntan under en treårsperiod till en kostnad på 7,5 miljoner.

Förslaget fick många ledamöter att kliva upp i talarstolen. Rie Boulund (M), socialnämndens ordförande, var först ut. Hon kallade förslaget för en gammal metod.
– Vi kan inte lösa framtidens problem med gårdagens lösningar. Det har gjorts försök med förkortad arbetstid bland annat på ett äldreboende i Göteborg. Försöket kostade tio miljoner kronor och ledde till 0.6 procents minskad sjukfrånvaro. En begränsad effekt, pengarna kan användas på effektivare sätt, förklarade Rie Boulund.

Mikael Hallberg refererade till försök med arbetstidsförkortning som gjorts på andra arbetsplatser som lett till minskad stress, mindre oro och bättre sömn hos dem som gått ner 25 procent i arbetstid.
– Jag tror att detta är den rätta vägen. Vi har hög arbetslöshet och då kan vi dela på de jobb som finns. Det leder till minskade kostnader för samhället. Dessutom skulle det vara ett bra argument för att kunna rekrytera ny personal, förklarade Mikael Hallberg.

Oppositionsrådet Per Svensson (S) tyckte att motionen var angelägen, men i stället för arbetstidsförkortning vill han ha en satsning på ökad grundbemanning i nuläget. På så sätt skulle den höga sjukfrånvaron bland undersköterskor, vårdbiträden och elevassistenter minska, trodde han.
Stig Agnåker (C) förklarade att det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för hur sjukfrånvaron ska kunna minska med en procent och att man inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gjort en satsning på fler chefer för att skapa en bättre arbetsmiljö. Dessutom innebär resursjobb och extratjänster fler händer i vården.
– Jag kan förstå att det är attraktivt med minskad arbetstid med full lön. Det kommer säkert framöver, men det är ett stort steg till en hög kostnad, sa Stig Agnåker.
Per Sjövall (V) förklarade att förkortad arbetstid ger mer tid till barn och familj. Dessutom skulle försöket leda till ökad arbetsglädje.
– Det gäller att se barnperspektivet och helheten, förklarade han.

Jan Berge (MP) kallade förslaget populistiskt och gav en redogörelse över hur arbetstidsförkortningen genomförts sedan år 1833. Han hade räknat ut att merkostnaden för försöket på Tallgläntan motsvarar 20 heltidstjänster.
Shlomo Gavie (C) frågade sig vad personalen skulle göra med mer fritid. Skulle de använda tiden till att konsumera mera?
Sara-Lena Bjälkö (SD) förklarade att hennes parti inte har något emot att personalen går ner i tid, men inte med bibehållen lön.
Motionen avslogs till slut eftersom en majoritet av ledamöterna tycker att satsningar på förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen är att förorda före arbetstidsförkortning. Även ett medborgarförslag som handlade om arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen avslogs med samma motivering som vänsterpartisternas motion.

Lena Lyxell

Länk till motionen

Motion angående försök med arbetstidsförkortning

MOTION angående försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun

På flera håll i landet har man, på försök eller permanent, infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Oftast i form av 6 timmars arbetsdag. Välkända exempel är Toyotas bilfabrik i Mölndal, Svartedalens äldreboende i Göteborg och operationsavdelningen på Mölndals sjukhus. Resultatet är lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa hos personalen och högre kvalitet i prestationerna. Inte minst blir det lättare att rekrytera personal.

Inom Falkenbergs kommuns äldreomsorg har vi problem med hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera personal. Vänsterpartiet vill därför att Socialförvaltningen, i samarbete med berörda fackföreningar, ska utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet med förkortad arbetstid.

Motståndare till 6 timmars arbetsdag brukar hävda att vi inte har råd. En arbetstidsförkortning innebär två kostnader i samhället. Dels i form av fler anställda, dels i form av högre lön för dem som idag jobbar deltid och alltså inte har heltidslön. Dock är det så att de allra flesta som skulle få nya jobb kostar redan, i form av arbetslöshetsersättning eller socialbidrag. En arbetslös människa kostar samhället ca 80% av vad en anställd kostar, och det är alltså bara mellanskillnaden som utgör kostnadsökningen. Om vi så går till dem som redan jobbar deltid och som i rättvisans namn nu skulle få en högre lön, så kostar ju det kommunen pengar. Dock kommer de att betala mer skatt, tillbaka till kommunen. Personer som går från en låg inkomst till ett lite högre inkomst tenderar att konsumera mer varor och tjänster vilket är bra för företag i kommunen som i sin tur betalar skatt, och kanske får anställa fler pga ökad efterfrågan. De anställda kommer dessutom troligen att trivas bättre på sina jobb, inte vara sjuka så ofta och inte behöva ersättas genom kostsamma nyrekryteringar.

Vänsterpartiet föreslår att:
Falkenbergs kommun inför en försöksverksamhet på 3 år med start i januari 2018, med 6 timmars arbetsdag, eller 30 timmars arbetsvecka om det passar bättre, med bibehållen lön, på Tallgläntans äldreboende. Försöket ska kontinuerligt utvärderas.

Falkenberg 23 oktober 2016

För Vänsterpartiet Falkenberg
Kristina Hallberg
Mikael Hallberg
Per Sjövall

 

Länk till Motion, svar och utredning på Falkenbergs kommuns hemsida