Vad gör vänstern i EU?

Är det en fråga du ställt dig bör du boka in onsdagen den 8 maj kl 18.30 på Mötesplats Mölle i Falkenberg! Då kommer vår EU-parlamentariker Malin Björk och berättar om sitt arbete och vänsterpartiets politik i EU.

I EU tillhör Vänsterpartiet partigruppen Europeiska Förenade Vänstern/Nordiska Gröna Vänstern (GUE/NGL).

Malin Björk EU-parlamentariker för Vänsterpartiet

Här finns info om du vill läsa mer

Kommunlista Vänsterpartiet Falkenberg mandatperiod 2018-2022

1. Mikael Hallberg, Östra Gärdet
2. Anita Gidén, Västra Gärdet
3. Lennart Johnsson, Centrum
4. Veronica Svensson, Falkagård
5. Åke Andersson, Valencia
6. Tomas Jansson, Slätten
7. Li Hermansson, Ljungby
8. Lena Ludvigsson, Arvidstorp
9. Camilla Tilljander, Falkagård
10. Reine Karlsson, Vessigebro
11. Gitte Palo, Långås
12. Kristina Hallberg, Östra Gärdet

Fortsättning på replikskiftet i HN om sex timmars arbetsdag

Statistik och hederlighet

Svar på ledarredaktionens svar på ”En annan arbetstid är möjlig” (11/9).

HN insändare 20 sept 2017

Jobb. Maria Haldesten påstår att Vänsterpartiet ”medvetet far med osanning” vad gäller hur sjukskrivningstalen påverkades under försöket med 6 timmars arbetsdag vid Svartedalens äldreboende i Göteborg. Att läsa forskningsrapporter och statistik är sällan enkelt och entydigt. Många debattörer använder lösryckta siffror för att stödja den egna argumentationen, och i en insändare får man oftast inte plats med hela bilden. Det finns en forskningsrapport från Svartedalen-försöket som heter ”23 månader med 6 timmar”, som är lätt att hitta via Google. Där står bland mycket annat (sid 12): Total sjukfrånvaro har förbättrats för heltidsanställda vid Svartedalen med 4,7% vilket är en effekt av reducerad arbetstid (referensboendet har försämrats sitt motsvarande resultat med 62,5 %, Göteborgs stads alla äldreboende har försämrats sina resultat med 16%).

Maria Haldesten ömmar också för de boende, som påstås få försämrad omsorg när de anställda ska arbeta färre timmar. Men i rapporten kan man också läsa att den totala arbetstiden är oförändrad genom nyanställningar, så alltså får de gamla inte mindre omsorg än tidigare. Det är ju nyanställningarna som kostar pengar, vilket Haldesten säger att vi inte har råd med!

Till sist, Haldesten säger att vi ”inte har råd att betala människor lön för tid de inte arbetar”.

Som vi har konstaterat tidigare, är det styrkeförhållandena mellan arbetsmarknadens parter som avgör hur mycket av det värdet som arbetaren har arbetat ihop, som hen får behålla själv, och hur mycket som arbetsgivaren behåller i företaget, den s k profiten. I offentlig sektor handlar det inte om profit utan om skattenivåer. Men nu kommer vi plötsligt in på marxistisk teori och det är en helt annan diskussion, som definitivt inte ryms i en insändare. Vi ses i valrörelsen!

Åke Andersson (V)

Mikael Hallberg (V)

Kristina Hallberg (V)

Vänsterpartiet Falkenberg

 

Svar från ledarredaktionen.

För det första: Tord Karlsson (S), personalansvarigt kommunalråd i Göteborg, har offentligt medgivit att försöket med sextimmars arbetsdag på Svartedalen endast gav marginell effekt.

”Vi uppnådde ingenting på Svartedalen. Att göra samma sak på andra ställen är inte innovativt, det blir mer ett sätt att lura folk, sade han i en intervju i GP 3 juli i år. Kan det uttryckas tydligare?

För det andra: Samtidigt som en personal får lön för två timmars fritid, måste annan personal ersätta den frånvarande. Arbetsgivaren får alltså betala dubbelt för dessa timmar. Det säger sig självt att det inte är hållbart.

Maria Haldesten
politisk redaktör

 

 

 

Valarbetet har startat!

Valinfo för vänsterpartiet Falkenberg

Vi har två val att nominera till: 

• Till styrelsen. Vill du vara med och påverka vad Vänsterpartiet ska lägga sin krut på i kommunen är det bra att vara med i styrelsen. Det går att nominera ända fram till årsmötet den 27 januari 2018.

• Till vallistan för kommunen. För alla som är intresserade att driva parlamentarisk vänsterpolitik. Sista tid för nominering är den 22 december (kl 23.59).

Det går bra att nominera sig själv. Ska du nominera någon annan bör den vara tillfrågad.

Nomineringar sker till valberendningen:
Li Hermansson: 0346-23577, li.hermansson @spray.se
Tomas Jansson 0706-515786, tomasjansson51 @gmail.com
Inger Nilsson 0790-593422

Valinfo

 

 

Ledare HN om sex timmars arbetsdag

Bondfångeri om arbetstid
LEDARE Hallands Nyheter 31 augusti 2017

Hallands Nyheter 31 augusti -17

Att kräva sin rätt utan att vilja göra sin plikt är orimligt. Luras inte med dyra experiment.

Det är ingen naturlag att vi ska jobba åtta timmar, sade Mikael Hallberg (V) i ett av sina brandtal i för förkortad arbetsdag under tisdagens heta debatt i fullmäktige.
Naturligtvis har han rätt. Och tur är väl kanske det. För om arbetstiden skulle styras av naturen finns det exempelvis påtaglig risk för att det skulle bli väldigt tufft under årets ljusa tid och väldigt lite gjort om vintern.

Istället gör vi tvärtom. Vi tar ledigt på sommaren och jobbar mer när löven faller.
Vår arbetstid är alltså inte av naturen given utan regleras i stället främst genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Antalet veckotimmar för en heltid kan variera något, men en allmän grundregel är att ingen kan räkna med att få lön för den tid man inte jobbar.
Vänsterpartiets förslag om arbetstidsförkortning går ut på att rucka på den principen. Man skall kräva sin rätt till full lön utan att göra sin fulla plikt. Till sin hjälp för att sprida detta förföriska budskap har Hallberg och hans partikamrater i Halland haft vissa sektioner inom Kommunal.

Att kravet är osolidariskt besvärar inte dess förespråkare. Ändå säger det sig självt att om vissa yrkesgrupper skulle få jobba mindre med bibehållen lön måste någon annan ta notan – exempelvis 90-årige Arne som nekas fler hemtjänsttimmar.
Drygt 7,5 miljoner om året skulle det kosta att genomföra det försök på Tallgläntan som V motionerat om.

– Den summan motsvarar 20 tjänster. Hade jag haft 7,5 miljon hade jag hellre sett fler som jobbar, förklarade Jan Berge (MP).

Även Per Svensson (S) förklarade att han hellre ökar grundbemanningen än lägger pengar på arbetstidsförkortning.

Men pengar kommer igen, man får friskare personal och fler i arbete, heter det från Vänsterpartiet. Problemet är att erfarenheten från tidigare projekt talar för något annat.

– När jag ser till försöken ser jag att vi har åstadkommit väldigt lite, vi har inte uppnått någonting, sade Tord Karlsson (S), ansvarig för personalfrågor i Göteborg, i GP i våras.
Sjukfrånvaron på Svartedalen, där försöket gjordes, sjönk nämligen bara med cirka en halv procent.

Vi har över 300 namnunderskrifter för detta, påtalade Per Sjövall (V). Att det finns anställda som gärna nappar på erbjudande om att få mer fritid genom att jobba deltid till heltidslön, och att kortare arbetstid kan minska stress säger sig självt. Det är därför många föräldrar väljer att gå ned i arbetstid.

En generell arbetstidsförkortning är inte är möjlig att göra på de premisser V ställer upp, vilket en övertygande majoritet i fullmäktige i Falkenberg också gjorde helt klart. I en tid då omsorgsbehoven ökar samtidigt som personalbristen gör sig påmind, är det inte ens läge för tillfälliga dyra arbetstidsexperiment.

Maria Haldesten

Länk om artikel i HN om motionen 

Funderingar från Falkenberg

Hej alla

Vi är i dagsläget cirka 50 medlemmar i Vänsterpartiet Falkenberg. Av dessa 50 är ett 10-tal aktiva på olika sätt i partiföreningen. Dom tar sitt ansvar på olika sätt. Av dessa är det 3 som driver egna företag, vilket tar sin runda tid. Några är pensionärer och har uppdrag i andra föreningar samtidigt, barn och barnbarn som bor långt från vår kommun – inte helt oviktigt att ta hänsyn till. Någon arbetar i Stockholm och kan av förklarliga skäl inte deltaga i allt som föregår i Falkenberg. Ytterligare några är ”handikappade” av olika sjukdomar. Trots detta så tar dessa kamrater sitt ansvar så gott dom kan och orkar. I styrelsen för partiföreningen och genom olika uppdrag i kommunen.

Gemensamt har man antagit ett program för mandatperioden och gemensamt har man när denna period kommit halvvägs – på ett eller annat sätt arbetat för att driva dessa frågor, motioner till fullmäktige, i budgetsammanhang, insändare och debatter – jobbat för och drivit i princip allt det som vi sade att vi ville arbeta för. Plus lite till, som dykt upp som dagsaktuella frågor.

‪Som parti på riksnivå, regionnivå och i kommunala sammanhang arbetar partiet för att alla människor ska få plats, att alla människor ska kunna vara med och deltaga utifrån sina egna förmågor – skruttiga människor likväl som hyperaktiva och effektiva människor. Vi har sedan länge förkastat elitismen som bärande element för den samhälls- och människouppfattning som ligger till grund för partiets värderingar. Det är bra!‪

”Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga”

är en devis som passar ganska bra. Så tror jag också att Vänsterpartiet Falkenberg ”tänker kollektivt”. Ett enigt och mycket välbesökt årsmöte 2014 spikade listan till kommunvalet senare samma år. Undertecknad var föreslagen att stå överst på denna lista. Jag accepterade detta under förutsättning att, alla var införstådda med att jag är sjukpensionär och därmed inte klarar av att vara i farten som förr om åren. Jag kommer inte ens att kunna deltaga på alla möten som kommer att vara under dessa fyra år. Men jag kommer förstås att göra så gott jag kan, med hjälp av kamraterna i partiföreningen.

Att jag blev vald av årsmötet, fick det förtroendet trots mina olika handikapp, det tycker jag på många sätt visar upp det bästa med vårt parti. Det har ingenting med mig som person att göra. Men, om vi vill att samhället ”där ute” ska ha plats för alla olika människor, så hedrar det vårt parti att samma princip gäller oss själva.

‪Som sagt, ett tiotal personer har tagit ansvaret för att driva partiföreningen under denna mandatperiod. Vi har gjort bra saker och misslyckats med en del annat. Ungefär som de flesta andra. Dessa få medlemmar som sitter på möte efter möte, med partiet, i nämnder, intresseorganisationer, byalag, föräldraföreningar och andra, dessa få medlemmar som delar ut flygblad och nejlikor, arrangerar 1:a Maj – dit alla som är intresserade kan komma för att få information – som läser handlingar, försummar familj och vänner, ingen av dem förtjänar gnäll och klagomål över allt annat som dom inte klarar av eller inte hinner med.

Vi har försökt fixa till både hemsidor och annat som inte gått så bra, vi har haft inbördes gnissel ibland – men personligen har jag oerhört stor respekt för dessa kamrater som gör sin del. Dom är inte perfekta, jag är inte perfekt. Jag kräver inte att dom ska vara perfekta, inte att jag själv ska vara det heller. Ingen av dem förtjänar att förminskas eller dömas av andra som inte är med och delar det ansvaret.

Vi alla representerar vårt parti, inte för vår egen skull utan för att vi har ett socialt samvete. Vi gör det efter bästa förmåga. Det kan väljarna inte alltid se. Men jag har andra förväntningar på partikamrater och människor som ändå är insatta i våra villkor, att dom inte ska bedöma och döma utifrån det som inte blir gjort!

‪Jag avslutar denna lilla fundering med att låna några ord från en dikt av Göran Sonnevi:

Men det finns bara dom här
människorna som
finns här,
slitna, förbrukade Och det måste gå
För det går ju
inte utan människor
Även om de flesta inte fungerar så bra
är dom inte skit

Vi är inte skit

Mikael Hallberg
13 november 2016