Val till regionen & riks

Val till region och riks

Vill du nominera till regionen eller riks så ska du vända dig till din lokalorgansiation eller till regionens valberdning.

Nominering sker via våra sex lokalorganisationer och det kan även ske från en enskild medlem. Du kan även nominera dig själv. Du som nominerar en kamrat, prata med hen innan du gör det så att hen säger ja till sin nominering.

Valberedningen kommer gärna ut till din lokalorganisation.
Vi kommer att starta vårt arbete i september och slutdatum är 15 januari 2018.

Beslut tas på Valkonferens 21 januari 2018.

Valinfo

Har du frågor, ring eller maila:

Anders Lövgren, [email protected] vansterpartiet.se 0702 359857.

Bo Wahlén bo.wahlen @gmail.com. 070-9103883

Lena Måvholm mavholm @hotmail.com 0703-171746

Bahman Mirtorabi bahmanmir @gmail.com

Mikael Hallberg 0346.19530 @telia.com 0739 – 46 56 30

Om vänstern i media

En kort och inte på något sätt täckande överblick
av vad vänsterpartiet gör på riksplanet

 

Från HN 12 september om jämlikhetspaketet för utsatta grupper

Läs mer om jämlikhetspaketet

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom ett jämlikhetspaket med reformer för 2,6 miljarder kronor, som kommer dem med sämst ekonomiska marginaler till del. Det gäller ensamstående föräldrar, fattiga pensionärer, funktionsnedsatta med habiliteringsersättning och de som är beroende av sjuk-och aktivitetsersättning och bostadstillägg.

Jämlikhetspaket

Ur HN 8 september om valplattform

Läs mer om Vänsterpartiets valplattform

Valplattform

Från HN 6 september om CSN för körkort

CSN lån för körkort

Läs mer om Vänsterpartiets arbete kring CSN-lån för körkort

 

 

Från HN 24 augusti om lönen för personliga assistenter

Läs mer om assistansersättning