Kalendarium våren/sommaren 2018

Vänstern i EU

Kom och lyssna på vår EU- parlamentariker Malin Björk som berättar om sitt arbete och vänsterpartiets politik i EU.
Onsdag 9 maj kl 18.30 på mötesplats Mölle

 

Välkommen till Vänsterpartiet!

Vi välkomnar vi nya medlemmar, intresserade och ännu inte aktiva medlemmar till informationsmöte med Vänsterpartiet.
Vi berättar om vår politik och organisation och du får möjlighet att ställa dina frågor.
Vi kommer också att diskutera hur du kan vara aktiv i valrörelsen och hur vi tillsammans kan kämpa för ett jämlikt Falkenberg
Söndag 13 maj kl 15.00 i partilokalen

 

Medlemsmöte med Livesändning.

Då kommer partisekreterare Aron Etzler och biträdande partisekreterare Hanna Gedin berätta om partiets arbete och strategier inför valet. De kommer att svara på frågor direkt i sändningen.
Tanken är också att sändningen ska vara ett bra sätt att sätta igång en ganska allmänt hållen politisk diskussion i föreningen.
Torsdag 24 maj kl18.30 i Partilokalen

 

 

Medlemsmöte inför kommunfullmäktige
27 Maj kl 15.00 Partilokalen

 

Pride
Vänsterpartiet Falkenberg kommer att medverka även i årets Pridefestival.
Som vanligt i Storans Trädgård och Torggatan lördagen den 16 juni.

 

Evenemanget med Maj Karlsson är flyttat till den 17 Augusti

 

Kampanja som Bernie med Vänstern i Halland

Kampanja som Bernie med Vänstern i Halland
Arrangör: Zetkin Foundation och Vänsterpartiet Halland

Torsdagen den 5 april kl. 18:00 – 20:00

Mötesplats Mölle
Möllegatan 11 B, 31134 Falkenberg

ÖVA INFÖR VALRÖRELSEN MED BERNIE-ORGANISATÖREN
Under april 2018 arrangeras en utbildningsturné för Vänsterpartiet med Grayson Lookner som arbetade i Bernie Sanders presidentvalskampanj 2016. Den 5 april landar turnén i Falkenberg.

Utbildningen är gratis. Du förväntas ha för avsikt att hjälpa till i Vänsterpartiets kampanjarbete inför valet i september.

Uppdatering av nya styrelsen

2018 års styrelse för vänsterpartiet Falkenberg:

Ordförande

Veronica Svensson 

Ordinarie ledamöter:

Anita Gidén
Mikael Hallberg
Lennart Johansson
Åke Andersson

Glada partister från vänster: Inger, Charlie, Gitte, Elise, Li, Anita, Kristina, Nils-Eric, Per, Karin

Ersättare

Tomas Jansson
Lena Ludvigsson

Revisorer

Nils-Erik och Kristina

Revisors suppleanter

Hans och Stina.

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag fokuserar på kultur, omsorg och miljö

Med en rödgrön regering där Vänsterpartiet har starkt inflytande på budgetarbetet, får vi kommunpolitiker välbehövlig draghjälp i form av statsbidrag. Där finns bl a satsningar på ökad personaltäthet på fritidshemmen, och minskade barngrupper i förskolan. Utöver detta vill Vänsterpartiet i Falkenberg göra följande satsningar:

Vi vill satsa på bemanningen i äldreomsorgen såväl som fortbildning till personalen. Vi vill att kvinnojouren ska få möjlighet att göra ett ännu bättre arbete och avsätter därför medel till en halvtidstjänst. Vi vill undersöka möjligheten att kompensera förskolepersonalen för karensdagen som drabbar dem så hårt, som har det viktiga arbetet att ta hand om våra små barn. Och vi vill att dagersättningen för personer inom daglig verksamhet höjs.

Vänsterpartiet vill att Kulturskolan ska bli avgiftsfri och få fler lärare. Vi vill att stadsbiblioteket ska få utökad bemanning redan nu, och när Kunskaps- och kulturcentrum står färdigt, vill vi att det ska få blomma ut till en levande och spännande mötesplats! Barnakademin hotas av nedläggning om inte kommunen skjuter till en halv miljon kronor om året, och det tycker vi att kommunen ska göra. Och vi har inte gett upp tankarna på ett Ungdomens Hus som ett fysiskt hus i centrala Falkenberg.

Vår största satsning återfinns på miljöområdet, då vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för både ungdomar och äldre över 65 år. Med Hallandstrafikens nuvarande taxa, kommer en sådan satsning att kosta kommunen mycket, trots att bussarna ofta går tomma. Vår förhoppning är att det på sikt ska gå att få ett förmånligare avtal med Hallandstrafiken, för att gynna en så god sak.

Våra satsningar kommer troligen att innebära en kommande skattehöjning, från år 2019. Eftersom det kommer ett val emellan, avstår vi från att nu precisera hur mycket det kan handla om.

För mer information:

Kristina Hallberg, ersättare i KS och KF: 072-5219530
Mikael Hallberg, ledamot i KF: 073-9465630
Per Sjövall, ledamot i KF: 070-3508146

Fortsättning på replikskiftet i HN om sex timmars arbetsdag

Statistik och hederlighet

Svar på ledarredaktionens svar på ”En annan arbetstid är möjlig” (11/9).

HN insändare 20 sept 2017

Jobb. Maria Haldesten påstår att Vänsterpartiet ”medvetet far med osanning” vad gäller hur sjukskrivningstalen påverkades under försöket med 6 timmars arbetsdag vid Svartedalens äldreboende i Göteborg. Att läsa forskningsrapporter och statistik är sällan enkelt och entydigt. Många debattörer använder lösryckta siffror för att stödja den egna argumentationen, och i en insändare får man oftast inte plats med hela bilden. Det finns en forskningsrapport från Svartedalen-försöket som heter ”23 månader med 6 timmar”, som är lätt att hitta via Google. Där står bland mycket annat (sid 12): Total sjukfrånvaro har förbättrats för heltidsanställda vid Svartedalen med 4,7% vilket är en effekt av reducerad arbetstid (referensboendet har försämrats sitt motsvarande resultat med 62,5 %, Göteborgs stads alla äldreboende har försämrats sina resultat med 16%).

Maria Haldesten ömmar också för de boende, som påstås få försämrad omsorg när de anställda ska arbeta färre timmar. Men i rapporten kan man också läsa att den totala arbetstiden är oförändrad genom nyanställningar, så alltså får de gamla inte mindre omsorg än tidigare. Det är ju nyanställningarna som kostar pengar, vilket Haldesten säger att vi inte har råd med!

Till sist, Haldesten säger att vi ”inte har råd att betala människor lön för tid de inte arbetar”.

Som vi har konstaterat tidigare, är det styrkeförhållandena mellan arbetsmarknadens parter som avgör hur mycket av det värdet som arbetaren har arbetat ihop, som hen får behålla själv, och hur mycket som arbetsgivaren behåller i företaget, den s k profiten. I offentlig sektor handlar det inte om profit utan om skattenivåer. Men nu kommer vi plötsligt in på marxistisk teori och det är en helt annan diskussion, som definitivt inte ryms i en insändare. Vi ses i valrörelsen!

Åke Andersson (V)

Mikael Hallberg (V)

Kristina Hallberg (V)

Vänsterpartiet Falkenberg

 

Svar från ledarredaktionen.

För det första: Tord Karlsson (S), personalansvarigt kommunalråd i Göteborg, har offentligt medgivit att försöket med sextimmars arbetsdag på Svartedalen endast gav marginell effekt.

”Vi uppnådde ingenting på Svartedalen. Att göra samma sak på andra ställen är inte innovativt, det blir mer ett sätt att lura folk, sade han i en intervju i GP 3 juli i år. Kan det uttryckas tydligare?

För det andra: Samtidigt som en personal får lön för två timmars fritid, måste annan personal ersätta den frånvarande. Arbetsgivaren får alltså betala dubbelt för dessa timmar. Det säger sig självt att det inte är hållbart.

Maria Haldesten
politisk redaktör

 

 

 

Funderingar från Falkenberg

Hej alla

Vi är i dagsläget cirka 50 medlemmar i Vänsterpartiet Falkenberg. Av dessa 50 är ett 10-tal aktiva på olika sätt i partiföreningen. Dom tar sitt ansvar på olika sätt. Av dessa är det 3 som driver egna företag, vilket tar sin runda tid. Några är pensionärer och har uppdrag i andra föreningar samtidigt, barn och barnbarn som bor långt från vår kommun – inte helt oviktigt att ta hänsyn till. Någon arbetar i Stockholm och kan av förklarliga skäl inte deltaga i allt som föregår i Falkenberg. Ytterligare några är ”handikappade” av olika sjukdomar. Trots detta så tar dessa kamrater sitt ansvar så gott dom kan och orkar. I styrelsen för partiföreningen och genom olika uppdrag i kommunen.

Gemensamt har man antagit ett program för mandatperioden och gemensamt har man när denna period kommit halvvägs – på ett eller annat sätt arbetat för att driva dessa frågor, motioner till fullmäktige, i budgetsammanhang, insändare och debatter – jobbat för och drivit i princip allt det som vi sade att vi ville arbeta för. Plus lite till, som dykt upp som dagsaktuella frågor.

‪Som parti på riksnivå, regionnivå och i kommunala sammanhang arbetar partiet för att alla människor ska få plats, att alla människor ska kunna vara med och deltaga utifrån sina egna förmågor – skruttiga människor likväl som hyperaktiva och effektiva människor. Vi har sedan länge förkastat elitismen som bärande element för den samhälls- och människouppfattning som ligger till grund för partiets värderingar. Det är bra!‪

”Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga”

är en devis som passar ganska bra. Så tror jag också att Vänsterpartiet Falkenberg ”tänker kollektivt”. Ett enigt och mycket välbesökt årsmöte 2014 spikade listan till kommunvalet senare samma år. Undertecknad var föreslagen att stå överst på denna lista. Jag accepterade detta under förutsättning att, alla var införstådda med att jag är sjukpensionär och därmed inte klarar av att vara i farten som förr om åren. Jag kommer inte ens att kunna deltaga på alla möten som kommer att vara under dessa fyra år. Men jag kommer förstås att göra så gott jag kan, med hjälp av kamraterna i partiföreningen.

Att jag blev vald av årsmötet, fick det förtroendet trots mina olika handikapp, det tycker jag på många sätt visar upp det bästa med vårt parti. Det har ingenting med mig som person att göra. Men, om vi vill att samhället ”där ute” ska ha plats för alla olika människor, så hedrar det vårt parti att samma princip gäller oss själva.

‪Som sagt, ett tiotal personer har tagit ansvaret för att driva partiföreningen under denna mandatperiod. Vi har gjort bra saker och misslyckats med en del annat. Ungefär som de flesta andra. Dessa få medlemmar som sitter på möte efter möte, med partiet, i nämnder, intresseorganisationer, byalag, föräldraföreningar och andra, dessa få medlemmar som delar ut flygblad och nejlikor, arrangerar 1:a Maj – dit alla som är intresserade kan komma för att få information – som läser handlingar, försummar familj och vänner, ingen av dem förtjänar gnäll och klagomål över allt annat som dom inte klarar av eller inte hinner med.

Vi har försökt fixa till både hemsidor och annat som inte gått så bra, vi har haft inbördes gnissel ibland – men personligen har jag oerhört stor respekt för dessa kamrater som gör sin del. Dom är inte perfekta, jag är inte perfekt. Jag kräver inte att dom ska vara perfekta, inte att jag själv ska vara det heller. Ingen av dem förtjänar att förminskas eller dömas av andra som inte är med och delar det ansvaret.

Vi alla representerar vårt parti, inte för vår egen skull utan för att vi har ett socialt samvete. Vi gör det efter bästa förmåga. Det kan väljarna inte alltid se. Men jag har andra förväntningar på partikamrater och människor som ändå är insatta i våra villkor, att dom inte ska bedöma och döma utifrån det som inte blir gjort!

‪Jag avslutar denna lilla fundering med att låna några ord från en dikt av Göran Sonnevi:

Men det finns bara dom här
människorna som
finns här,
slitna, förbrukade Och det måste gå
För det går ju
inte utan människor
Även om de flesta inte fungerar så bra
är dom inte skit

Vi är inte skit

Mikael Hallberg
13 november 2016