Styrelse 2017-18

Vänsterpartiet Falkenberg

Lennart, Veronica, Tomas, Åke, Stina, Mikael

Åke Andersson, ordförande

Anita Gidén, kassör

Veronica Svensson, sekreterare

Lennart Johnsson

Mikael Hallberg

Per Sjövall

Ersättare

Lena Ludvigsson

 

Valberedning

Tomas Jansson

Li Hermansson

Inger Nilsson

För mer information, vänligen kontakta:

Åke Andersson, ordförande
tel 073-153 71 88
e-post  [email protected]