Klipp ur HN 21 nov 2017

Vänsterpartiet tror på höjd skatt 2019

Falkenberg Vänsterpartiet vill ha avgiftsfri kulturskola och slopad karensdag för förskolepersonal.

Falkenberg

Vänsterpartiet har lagt en budget som i stora drag följer Socialdemokraternas. På vissa håll skiljer sig förslagen åt. Det gäller till exempel avgiftsfri kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill att även pensionärer mellan 65 och 75 år ska få åka gratis.
Vänsterpartiet vill även göra en satsning på förskolepersonal som ofta drabbas av sjukdom och smitta och avsätter 180 000 kronor per år för att kompensera personalen för karensdagen.

Vänsterpartiet vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri till skillnad från socialdemokraterna som vill halvera avgiften.
Dessutom vill Vänsterpartiet anställa två lärare till kulturskolan eftersom det fortfarande är kö till piano- och gitarrlektioner. Barnakademin är en värdefull verksamhet som måste vara kvar, enligt Västerpartiet. Man avsätter 500 000 kronor per år till Barnakademin som man vill ska ingå i Kulturskolan.

För att Falkenbergs kvinnojour ska kunna anställa mer personal vill V lägga 350 000 kronor en halvtidstjänst. Dessutom vill V utöka personalstyrkan på biblioteket med två personer, en mer än vad S föreslår.

Både S och V vill satsa pengar på en hundrastgård och ser positivt på att S lagt in pengar för ett ungdomens hus i centrala Falkenberg i sin budget för 2020.

Vänsterpartiet ställer inte upp på kommunens mål att göra ett överskott på två procent per år. Över planperioden räcker det med 1-2 procent och en skattehöjning 2019 verkar ofrånkomlig, anser Vänsterpartiet.

Lena Lyxell
17 nov, 2017

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag fokuserar på kultur, omsorg och miljö

Med en rödgrön regering där Vänsterpartiet har starkt inflytande på budgetarbetet, får vi kommunpolitiker välbehövlig draghjälp i form av statsbidrag. Där finns bl a satsningar på ökad personaltäthet på fritidshemmen, och minskade barngrupper i förskolan. Utöver detta vill Vänsterpartiet i Falkenberg göra följande satsningar:

Vi vill satsa på bemanningen i äldreomsorgen såväl som fortbildning till personalen. Vi vill att kvinnojouren ska få möjlighet att göra ett ännu bättre arbete och avsätter därför medel till en halvtidstjänst. Vi vill undersöka möjligheten att kompensera förskolepersonalen för karensdagen som drabbar dem så hårt, som har det viktiga arbetet att ta hand om våra små barn. Och vi vill att dagersättningen för personer inom daglig verksamhet höjs.

Vänsterpartiet vill att Kulturskolan ska bli avgiftsfri och få fler lärare. Vi vill att stadsbiblioteket ska få utökad bemanning redan nu, och när Kunskaps- och kulturcentrum står färdigt, vill vi att det ska få blomma ut till en levande och spännande mötesplats! Barnakademin hotas av nedläggning om inte kommunen skjuter till en halv miljon kronor om året, och det tycker vi att kommunen ska göra. Och vi har inte gett upp tankarna på ett Ungdomens Hus som ett fysiskt hus i centrala Falkenberg.

Vår största satsning återfinns på miljöområdet, då vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för både ungdomar och äldre över 65 år. Med Hallandstrafikens nuvarande taxa, kommer en sådan satsning att kosta kommunen mycket, trots att bussarna ofta går tomma. Vår förhoppning är att det på sikt ska gå att få ett förmånligare avtal med Hallandstrafiken, för att gynna en så god sak.

Våra satsningar kommer troligen att innebära en kommande skattehöjning, från år 2019. Eftersom det kommer ett val emellan, avstår vi från att nu precisera hur mycket det kan handla om.

För mer information:

Kristina Hallberg, ersättare i KS och KF: 072-5219530
Mikael Hallberg, ledamot i KF: 073-9465630
Per Sjövall, ledamot i KF: 070-3508146