Kommunlista Vänsterpartiet Falkenberg mandatperiod 2018-2022

1. Mikael Hallberg, Östra Gärdet
2. Anita Gidén, Västra Gärdet
3. Lennart Johnsson, Centrum
4. Veronica Svensson, Falkagård
5. Åke Andersson, Valencia
6. Tomas Jansson, Slätten
7. Li Hermansson, Ljungby
8. Lena Ludvigsson, Arvidstorp
9. Camilla Tilljander, Falkagård
10. Reine Karlsson, Vessigebro
11. Gitte Palo, Långås
12. Kristina Hallberg, Östra Gärdet

Rädda den personliga assistansen

Mikael Hallbergs tal på Rådhustorget på FUB´s manifestation för att rädda den personliga assistansen den 3 december 2017

Vi har under veckor och månader fått höra historier om vad nedskärningar inom LSS och assistansen innebär för människor som är beroende den. I dagspressen, på radio och TV, i sociala medier – och historierna tar aldrig slut!

Mikael framför stadshuset 3/12-17

Det är inte så mycket som jag kan tillföra här i dag om assistansens betydelse, många som är samlade här i dag vet mer om än vad jag gör

För mig personligen är det en fråga om solidaritet – att visa solidaritet med människor. Det är ju också som så att frågan om LSS och personlig assistans knappast är något särintresse. Det kan hända dig och mig, någon nära vän eller släkting, att vi råkar ut för sjukdom eller annat som gör oss beroende av en fungerande omsorg. Det kan hända vem som helst av oss!

En rättighets- och trygghetslagstiftning som är till för dig och mig och alla andra – det är vad Leif Östling och andra skattekverulanter kan få för sina skattepengar!

Jag har en väninna i Stockholm. Hon är beroende av personlig assistans och hon har tack vare den personliga assistansen kunnat bygga upp ett aktivt liv med ett stort samhällsengagemang. Hon berättar: ”Jag är förbannad! Och ledsen. Och rädd. Jätterädd! Jag fick nyss veta att ytterligare två av mina vänner har förlorat sin personliga assistans. Statistiken säger att två personer om dagen nu förlorar den assistans de kanske haft i flera år. Assistansen, som möjliggjort drömmar och förverkligande av dessa. Det är min tur snart. Varje dag det inte ligger ett grönvitt kuvert, med Försäkringskassans logga på, på hallmattan, är en dag av lånad tid. Närsomhelst kan livet, så som jag känner det, rämna i grunden. På samma sätt som för så många andra nu.”
Varken Veronica eller någon annan ska behöva leva med den ångesten!

Jag är glad att kunna säga, att jag tillhör ett parti som sagt nej till försämringar och nedskärningar inom LSS och assistansen redan från dag ett.

Jag har pratat med kamrater som suttit i förhandlingar med regeringen om budget och på andra sätt försökt påverka regeringen i denna fråga. Jag vet att Vänsterpartiet driver på. Förhandlingar innebär att man får genom en del och annat inte. Till årets budget lyckades vi inte rädda pengarna till assistansen och avbryta den nedmontering som pågår. Det betyder ju inte att man slutar driva frågan, i riksdagens utskott, i interna samtal, med opinionsarbete …
Och jag vet att Jonas Sjöstedt har bjudit in till blocköverskridande samarbete i frågan.

Reformer är något som, lika lite som demokratin är en gång för alltid givet. En regering genomför en reform på ett område och nästa regering kan genomföra en reform som tar bort den nyligen genomförda reformen. Vi påminns ofta om att vi måste kämpa för det som vi kanske tar för givet. På lokal nivå så kan vi tänka på den planerade flytten av grundsärskolan. En flytt som gick på tvärs mot elevers och lärares, föräldrars och anhörigas önskemål. Efter ett starkt opinionsarbete lyckades vi ändra detta dåliga beslut!

Jag är övertygad om att också regeringens uppdrag till Försäkringskassan när det gäller LSS och assistansen också kan ändras genom opinionsarbete – som det som FUB genomför här i dag!

Jag vet att regeringen tagit ett halvt steg tillbaka – och det kanske kan ses som en delseger. Men, det räcker ju inte på långa vägar. Ett besked om hur man tänker sig LSS och den personliga assistansen i framtiden måste ju komma långt innan nästa val!

Mikaels tankar inför budgetfullmäktige

Budgetfullmäktige i Falkenberg i dag och den borgerliga majoriteten ondgör sig över att Vänsterpartiet i riksdagen fått genom pengar till kommunerna som är utformade som riktade statsbidrag. Dessa riktade statsbidrag, som löper över en viss tid, är inte alltid det optimala – det medges. Men självklart är det bättre att dessa pengar kommer kommuninvånare och verksamheter till godo än att det inte blir några pengar alls. Borgarna klagar över att det skapar merarbete. Än sen då?

Det är väl det politiken och förvaltningen är till för? Att använda tilldelade pengar så att det blir fler lärare i skolan, fler fritidspedagoger, bättre möjligheter för kvinnojouren att fortsätta sitt viktiga arbete, för att skapa bättre utemiljöer för skola och förskola och vad dom olika riktade pengarna kan tänkas vara till för. Utan de riktade pengar till verksamheterna som Vänsterpartiet fått genom i budgeten så hade det förstås blivit mindre pengar till dessa verksamheter och dom behov som finns.

Man kan välja, som borgarna gör, att klaga över att riktade statsbidrag skapar byråkrati. Eller så kan man glädjas över att det finns pengar att använda till kommuninvånarnas bästa – jag väljer det sista alternativet. Det är också värt att fundera över varför det borgerliga gnället om byråkrati och krångel inte gäller den enorma byråkrati man själva bygger upp för att kontrollera och ”kvalitetssäkra” privata företag i välfärden! Och ändå tycks det inte hjälpa. Nyligen bröt ett företag inom den personliga assistansen kontraktet med Falkenbergs kommun. Företaget visste helt enkelt inte vad dom gett sig in i! Den borgerliga majoritetens svar på detta är att tjänstemännen och politikerna får jobba fram nya regler och kontrollmöjligheter. Krångel och byråkrati, någon? Och i slutändan är det alltid människorna som verksamheten är till för och personalen i verksamheten som blir drabbade av skattesänkarmaffians privatiseringsiver.

I budgetförhandlingar får mindre partier genom en del och en del annat blir stoppat av andra som ingår i förhandlingarna. Jag själv känner mig stolt över dom 10 miljarder som Vänsterpartiet fått genom i förhandlingar med (s) och MP och som ska förstärka välfärden. Jag är också glad över riktade och tidsbegränsade statsbidrag till kommunerna. Då är det större chans att pengarna används till människors välfärd istället för att sänka skatter.

Mikael Hallberg, gruppledare Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
2017-11-28

Ombudskvinna/man sökes för Vänsterpartiet i Halland

Ombudskvinna/man

Vänsterpartiet Halland söker ombudsman/ombudskvinna för perioden 20180115 – 20181015, en tio månaders projektanställning inför valet 2018.

Anställningen är en heltidstjänst och omfattar såväl administrativt som utåtriktat arbete i valrörelsen. Samarbete med förtroendevalda, distriktsstyrelse och lokala styrelser ingår i dina vardagssysslor, därför är god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet önskvärt. En arbetsvecka omsluter 40 timmar, men under en valrörelse måste du räkna med oregelbundna arbetstider.
Det utåtriktade arbetet bedrivs över hela Halland, har du körkort och tillgång till bil är det en fördel.

För att behärska den administrativa delen av tjänsten behöver du ha god datavana och ha en naturlig kontakt med/vara van vid sociala medier. Vi förutsätter också att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du som söker bör vara väl insatt i Vänsterpartiets politik och även dela partiets värderingar.
Lön enligt avtal.

Kräver vi för mycket? Inte alls, vi vet att du som motsvarar allt detta finns där ute!
Välkommen in med din ansökan senast 20171030 till:

Vänsterpartiet Halland
Måsalyckevägen 6 A
311 35 Falkenberg
[email protected]

För upplysningar om tjänsten: Kontakta Lena Ludvigsson
0709/130607 lenaludvigsson @ gmail.com

Om vänstern i media

En kort och inte på något sätt täckande överblick
av vad vänsterpartiet gör på riksplanet

 

Från HN 12 september om jämlikhetspaketet för utsatta grupper

Läs mer om jämlikhetspaketet

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom ett jämlikhetspaket med reformer för 2,6 miljarder kronor, som kommer dem med sämst ekonomiska marginaler till del. Det gäller ensamstående föräldrar, fattiga pensionärer, funktionsnedsatta med habiliteringsersättning och de som är beroende av sjuk-och aktivitetsersättning och bostadstillägg.

Jämlikhetspaket

Ur HN 8 september om valplattform

Läs mer om Vänsterpartiets valplattform

Valplattform

Från HN 6 september om CSN för körkort

CSN lån för körkort

Läs mer om Vänsterpartiets arbete kring CSN-lån för körkort

 

 

Från HN 24 augusti om lönen för personliga assistenter

Läs mer om assistansersättning